P.COBRA FB : www.facebook.com/pcm.movie
เค้กวันเกิด 5 สิงหาคม 2560
อัพลงที่ facebook ในวันที่ 5สิงหาคม2560

สั่งมากินเอง ทุกปี ร่ำไป
จาก ร้าน เปลวทิพย์ ตลาดธานินทร์ เชียงใหม่
เค้ก กาแฟ 1 ปอนด์ ราคา 260 บาท

คอนเซป : วันเกิดปีนี้ สาม ห้า ห้า ห้า ห้า ....


เยี่ยมชม ทักทาย เม้ามอย P ได้ที่ facebook